Jdi na obsah Jdi na menu

LÉKAŘSTVÍ

POZOR NA CYSTITIDU                       17.10.2019

Některé diagnozy jsou genderově nespravedlivé. Patří k nim třeba záněty močového měchýře, kterými ženy trpí mnohem častěji než muži.

V pruběhu života prodělá zánět močovbého měchýře každá druhá žena. Nejčastějším vyvolatelem bývá, bakterie coli, která se u močových cest dostává někdy velmi obtížně, protože dokáže pevně přilnout ke stěně močového měcháře. opakované záněty přitom mohou voést až k chronickým zánětum ledvin.

 

 

IMUNITA POTŘEBUJE PÉČI

Vejdeteli do lékárny zjistíte, že na podporu imunity tu nabízejí desítky produktu.

nA SEZONU VIROVÝCH ONEMOCNĚNÍ JE LEPŠÍ SE PŘIPRAVIT VČAS.  V lékárně najdete širokou paletu přípravku pro děti a dospělé.

Už na podzim s nástupem dětí do kolektivbu,. u nás doma nasadíme betaglukany. Jsou vhosné pro miminka od jednoho věku. Větší děti mají rádi želatinocvé vitamínové bonbony, my dosdpělí dáváme přednost tabletám s hlívou,. echinaceou a rakytnmíkem. Já osobně věřím v učinost enzymaterapie.

Nezapomínáme však na starý dobrý vitamín C, jehož potřeba stoupá v čase nemoci až na desetinásobek.

Pro zvýšerní imunity je potřeba hodně větrAT,M  otužovat ale někdy je to marný boj. Ne vždy nad bacily vyhrajeme. Když selže obranyschopnmost dětského oprganismu, není tzřeba hned běžet pro antibiotika. Na virové onemocnění nezaberou a zbytečně tak potlačujeme imunitu a zvyšujeme riziko rezistence.

U senioru je stále jednim z nejlepších a nejučinějšíách obraných prostředku hlavně očkování. Když se nemoci každoročně opakují a opřetrvávají celou sezonu, je na místě navšítivi inmunologa.

 

 

MASÁŽ RELEX I LÉČBA                              10.10.2019

Relexačnmí učinek masáíže byl známí od nepaměti a také současníci ve velkém, využívají blahodárné doteky, přinášejí uvolnění a lepší náladu. Masáž má však mnoho dalších pozoitiv.

Snižuje stres- masdáž nejenže přináší ulevu od stresu, ale dokáže snižovat bolest a stimulovat jednotlivce na fyzické a emoční urovni.

Snižuje krevní tlak- duslednáý masážní program muže snížit jak systolický, tak dialostický krevní tlak. Kromě toho muže také regulovat hladinu kortizolu v těle.

Podporuje relaxaxci svalu- pomáhá cirkulaci poškozených svalu, což zvyšuje obsah živin a kyslíku v posdtižených tkáních. Snižuje ztuhlost a otoky ve svalech a kloubech a snižuje flexibilitu.

Zlepšuje držení těla- umožnuje tělu uvolnit napjaté a bolestivé svaly kvůli špatnému držení svalu. A TĚLA.  Výsledkem je, že se dokážeme opět zase postavit do správného držení.

posiluje imunitu- ruzné studie ukázaly, že pravidelníé masáže pomáhají pravidelně snižovcat stresm, ale mohou i udržovat kapacitu imunitního systému a udržet ho silný a odolný.

 

 

OZDRAVTE SI PLÍCE

Zdraví plic je životně důležité pro životní konduici.- Vdechování znmečistěného ovzduší, cigaretového kouře či dalších toxinu, muže tento orgáýn poškodit a vyvolaT I VELMI VÁŽNÉ POŠKOZENÍ,.  Pomoci mohou nejruznější techniky očisty pluc.

Plíce vystavené škodlivým vlivum mohou být zatížené hlenem, který se v nim shromažduje, aby zachytil mikroby a patogeny, zánět tlak na hriudníku, a dAKLŠÍ NEPŘÍJEMNÉ příznaky, které tato skutečnost vyvolává, mohou zmírnit některé speciální metody, cílenbá uprava či jejich dopklnky.

Parní terapie- inhalace vodní páry k otevření dýchacích cest pára do vzduchu dodává teplo a vlhkost, což muže zlepšít dáýchání a pomoci uvolnit hlen uvnitř dýchacích cest a plyc. V některých případech dokáže poskytnout okamžitou ulevu a pomoci snadněji dýchat,.

Řízený kašel- uvolnuje přebytečný hlen v plicívch. Jde o speciální techniku, kterou lékaři doporučují pacientum s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Respirační terapie- dechová rehabilitace, jejím cílem je ovlivnit dýchání specifickým zpusobem a léčivými učinky. Zlwepšení správného stereotypu dýchání, či přímo dechových obtíží, vede  ke zvýšení celkové fyzické a pohybové výkonosti -

ZELENÝ ČAJ- obsahuje mnoho antioxidantu, které mohou pomoci snížit zánět v plicích.

Prtizáínětlivé potraviny- mezi potraviny schoplnbé bojovat se zánětem patří kurkuma, listová zeleniny,  třešeně, bolruvky, olivy, vlašské ořevchy, fazole či čočka.

 

 

 

ŽLOUTENKA NEVIDITELNÁ HROZBA                               20.9.2019

onemocnět infekční žloutenkou může každý,  především pokud podcenuje dodržování základních hygienických pravidel.

Virová žloutenka hepatitida je sedmým největším zabijákem na světě.

Neumyté ruce- nejčastěji je virová typu A. Objevuje se hlavně v kolektivech, ve školách, školkách na letních táborech,. hromadných akcích. Je to nakažlivé a velice nepříjemné onemocnění,  ale nepřejde do chronické podoby. Zdrojem infkce je často stolice nakaženého člověka, následně se přenáší nepřímou cestou, pozřením, kontaminovaného jídla či vody,. doba která uplyne od nakažení do prvních příznaku, bývá třicet dnu.

Nechráněný sex.- výsky\t hepatitidy B, označované též jako sérová žloutenka,  un jás klesá. Nemoc se přenáší nejčastěji krví, slinami, spermatem či vaginálním sekretem. Také manikúra, pedikura či tetování představuje riziko. Nejvíce ohroženi jsou pacientui s opakovanými transfuzemi, hemodialýzou, uživatelé injekčních drog, věšzni a pracovníci ve zdravotnictví. Hepatitida B může přejít z akutnmího zánětu do chronického stádia, což se někdy děje,. Přenášeči, u nichž se onemocnění nějak neprojevio,  ho mohou šítit dál. Inkubačnídoba je 90dní.

Časovaná bomba- Virus žloutenky typu C vědci objevili relativně nedávno.

 

 

 

K DOKTOROVI NECHCI                             19.9.2019

¨S nástupem nového školního roku se zaplní ordinace dětských lékařu. Ač mnozí lékařu svlékli bílí plášt a vyšetřovacví lehátko obložili plyšáky, pro mnohé malé pacienty je návštěva důvodem stresu a pláči.

Podle dětské psycholožky mnoho rodiče raději nesděklují informace dítěti o tom co je čeká. Uklidnují je že to nebude bolet, cožř muže vést ke ztrátě důvěry a ke zklamání dítěte,. Mnohem učinější je dítěti říct, jak bude návštěva v ordinaci pravděpodobně probíhat, co se bude dít a úřiznat, že některé zákropky mohou být nepříjemné a mohou i bolet samozřejmé je pak ujistění, že vše společně zvládnete a že bude nápomocní, at už se bude jednat o domluvu s lékařem o poskytnutí trochu času o adaptaci držení za ruku atd.,

Důležitá je opora- Pokud dítě trpí velkým strachem z návštěvy ordinace, je lepší se předem domluvit s lékařem a informovat ho o tom. Je nejduležitější emoční opora. Pro snažší zvládnutíé stresové situace nebo emočního vypětí můžete sáhnout také po vhodných doplňcích stravy,

Obecně pak doporučujeme pocity pojmenovat a pak navrhnout, jak bychom je samio zpracovali. Duležité je, aby se dítě necítilo se svými emocemi samo nebo netrpělo pocity viny za jejich nepatřičnost. Velice přínosná kje přítomnost některých rodiču při vyšetření, případně náročnějšího zákroku či hospitalizace. U dětíb do patnácti let je navíc jejich doprovod poviný.

 

 

LÉKOVÁ PORADNA|

Užívání většího množství léku sebou přinášíb rizika vzájemné intolerance. Všichni,. kdo mají o svých lécích jakékolimpochybnmosti, se nyní mohou zdarma poradit se klinickými farmacauty prostřednictvím lékové poradny.

Neinformovanost pacienta, nedodržování režimu při užívání léčiv, lékové interakce, a nežádoucí učinky vedou k selháváíní léčby nebo naopak k riziku poškození pacientu. Je také třeba, aby pacientu nepodcenovali vliv potravin, čaju či doplnku stravy, které si kupují v lékarně nebo drogérii.

 

 

ROŠTÁ NEBO NEMOCNÝ?                            17.9.2019

Někdy nás děti rozčílí natolik, že naprosto chápeme rčení škoda rány, která padne vedle. Tělesné tresty ale v dnešní době ztrácejí na popularitě,, m,nohdy ani nefungují. Třeba když má zlobidlo diagnozu ADHD.

Neposedáí, nenechá vás domluvit, neustálé něco ztrácí. Učitelé si stěžují že nikdy nhedává pozor. Takové dítě to nemá jednoduché. Pokud jde jen o obyčejnou nekázen, zaberou obvykle tresty.

Dnes se muže zdát, že se stalo modou každé zlobiové= a nepozorné dítě tozuto diagnozopu omlouvat. Diagnostika ADHD však má svá pravidla a dítě musí mít několik zcela konkrétních příznaku. Patří sem neschoppnost udržet pozornost, časté snění v bdělém stavu,. ) fantazírování), potíže řídit se pokyny, problémy s organizování svých ukolu a poviností, zapoměnlivost, i co se táýče důležitých věcí, dítě se při práci snadno rozptýlí, nedokáže delší dobu klidně sedět a hodně mluví, přitom skáře druhým do řeči a není s to počkat, až na ně s nečím dojde řada, Samozřejmě se tak mohou projevovat i zdravé děti, u nich to ale nebývá permanentní stav. Vodítkem při zjistování, zda je dítě nevychované a nebo má ADHD jsou vztahy k dalším lidem. Pokud jsou vztahy s rodinými příslučšníky a spolužáky v pořádku, o nemoc pravděpodobně nejde. Někdy se dítě mírně opožduje, pokud jde o čtení, nebo se obecně pomaleji učí, ale nevyrovnanost vůči standartu je u dětí normální a obvykle všechno v delší době doženou. Samořejmě pokud nemají ADHD:

Diagnoastika není jednodchá. Neexistuje žádný jednotný test, který by poruchu jednoznačně odhalil. Lékaři stanoví diagnozu na základě jednotlivých příznaku který musejí trvat nejméně pul roku. Pokud máíte podezření že vaše dítě má ADHD vaše první kroky by měli vést k dětskému lékaři. Ten pak dopopručí vyšetření u odborníku, především u neurologa, psychiatra nebo psychologa. Když se potvrdí ADHD čeká dítě užívání léku. V mozku se mu totiž netvoří distatek dvou látek, dopaminu a neandrealinu, které je zapotřetí mu dodat. Součástí léčhby je také psychoterapie.

Na první pohled se muže zdát, že počet dětí s ADHD stoupá. O poruše se ví přibližně sto let, ale počty malých pacientu skutečně vzrůstají. Do značné míry je to dáno tím, že se o propblému váí, takže se mnoho rodiču s hyperaktivními dětmi obraqcí na lékaře. Také náročnost prostředí kolem nás, třeba hlučnost je stále vyší. Děti s ADHD hluk většinou špatně snášejí. Typické je pro ně i to,. že jsou vysazené na konkrétní zvuky,  třeba zvuk pračky nebo kapajícíé kohoutek. Je ale také pravda, že za diagnozou AdHD se mohou skrývat děti jednoduše nevychované. Pak je na zodpovědnosti rodiču, zda je jim milejší, když jejich potomek zbytečně komzumuje léky, než aby ho dukladně vychovali.

RIZIKA ADHD- Lidé s ADHD se lehčejí stávají zíávoslí na alkoholu a jiných drogách. Mají menší zábrany porušovat zákony, s tím sopuvisí i vyší riziko nehod, protože necátí potřebu dodržovat dopravdní pravidla, nebo předpisy o bezpečnosti práce. Mnoz lidé s ADHD nemají problém s tím,. aby ublížili jinému člověku. Bývají často mezi osobami které týrají zvířata. Samozřejmě to neznamená, že každáý člověk s ADHD se takto chová.

Je za tím dědičnost?

Mezi příčinami ADHD se uvádí dědičnost. Rizikovým faktorem je výskyt nemoci v rodině. ale i jakákolim njiná psycvhiocká porucha. Vliv má užívání všech návykovýxch látek v těhotenství, ale žádnáý kontakt s toxickými materiály, není náhodné že výskyt ADHD je vyší v oblastech, kde je silná žátěž životního prostředí kvůli prumyslu. Za vznikem ADHD bývají i předčasné porody nebo nízká váha novorozence, také sdlouhý a komplikovaný porod..

Vemi riziková jsou poranění mozku včetně těch nejdrobnějších. I to je jeden z duvodu, proč se zásadně nedoporučuje vystavovat malé děti uderum do hlavy, U nejmenších vadí jakékoli otřesy, protože mozek ještě není pevně uchycen v lebce. Podle některých hypotéz na nba vzniku ADHD svůj podíl i nadměrná konzumavce cukru´, není to ale potvrzenmo žádnými průzkumy. Zsdá se však, že konzumace cukru ovlivnuje intenzitost a četnost projevu poruchy.

 

 

 

LUPÉNKA- NADĚJE JE VŽDY                           6.9.2019

S rychlým rozvojem medicíny se otevírají i možnosti pacientum, kteří nad svým zdravím dávno zlomili hul. Patří mezi ně třeba lidé trpící klupenkou.

lupenky zcela vyléčit nelze, ale pomoci novým metod je možné příznaky dlouhodobě zcela potlačit nebo alespoň významnou měrou snížit jejich závažnost.

Skvrny na těle i na duši- Lupénka nemocného provází v ruzné intenzitě podstatě celý život. bolestivé a viditelné skvrny na kuži přitom nemusí báýt v dusledku tíám nejhorším. Představuje také velkou fyzickou záítěž.

Naděje na změnu- V turto chvíli existuje mnoho ruzných zpusobu lupenky. Od lokální léčnby ložisek, která se apikuje přímo nma kuži a zahrnuje mnoho mastí a krému, po systémovou léčbu podávanou v tabletách, nebo injekcí a infuzí. Mezi systémové formy léčby patří i biologická léčba. Která cíleně zasahuje do mechanismu vzniku zánětu. Podává se ve formě infuzí nebo injekcemi.

Biologická léčba muže být efektivním řešením pro pacientsy s těžkou lzupénkou, u nichž nebyli učiné alespoň dvě předchozí léčby, Je důležité aby se pacientu nestali pasivními, neztráceli naději a šli léčbě lupenky naproti.

 

 

 

NOHY JAKO V BAVLNCE I NA TREKU                    14.8.2019

Jak zachovat nohy na cestách v pohodě? Stačí se držet zásad, který dali dohromady tým expertu z Číny.

Vyhlašte válku puchýřum- provedte preventivní opatření a místa, kde hrozí odření nejvíce (  psaty a malíčky), přelepte náplastí ještě dříve, než se objeví první otlaky. Nápladt nezapomínejte pravidelně měnit.

Upravené= spokojené- před základem cesty si dopřejte základní pedikúru. Ostříjejte si nehty nakrátko, a odstrante ztvrtdlou kuži na patách a ploskách nohou. Na závěr jim dopřejte pestrou dávku hydratačního krému.

Držte je v suchu- Velkým nepřítelem nohou je vlhkost. Vlhké nohy jsou náchylnější k tvorbě puchýřů, a výskytu plísnových infekcí. Během každé odpočinkové pouzy zujte boty a sundejt si ponožky, aby nohy mohli větrat. Pokodcestou narazíte na potok, dopřejte jim na chvíli také studenou lázen.

Sprvné ponožky jsou základ- bavlna je v běžném životě na nošení velmi příjemná, nac tury je však pro své vlastnosti naprosto nevhodná. Ponožky sice rychůe schnou, velmi snadno ale začnou zapáchat. Nejlepší volbou jsou vlněné ponožky, které poskytnou dokonalý konfort po všech stránkách.

Obujte se do toho- stejně jako kvalitní péče o nohy je duležitý i kvalitní výběr vhodné obuvil. Nebojte se zainvestovat a pořidte si trekové boty, které vám budou dělat radost dlouhé roky\  a ujdou s vámi tisíce kilometru.

 

 

 

POMSTA NEJEN OD FARAONA

Prujem bývá na cestách nepříjemných nejen v Afrických zemích naše krajina je svšeobecně hodnocená jako se středním rizikem. Nedostatečná uprava kuřevího masa a jiných pokrmu  zpusobuje salmonelozu.

samotné trávicí potíže nejsou ale jediným problémem. Značnou komplikaci také muže udělat i přílišné odvodnění těla, které při prujmu přirozeně nastává. Nekjvětěším rizikem při průjmových onemocnění je nedostatečný pitný režim a následná dehydratace organismui.-

pokud jste odkázáni jen na vlastní pomoc, využijte převařenou vodu se lžičkou cukru a lžičkou soli. Lékaře navštivte pokud prujem trvá 5dní, objeví se horečka a zvracení, ve stolici je krev a nebo nejste schopini dostatek jídla a tekutin.

 

Lékař mi diagnostikoval skřípání zubu,. kteráý zejména v noci nijak nedvedu ovlivnit. Jak velké nebezpečí to pro mně přdstavuje?

Při velmi intenzivním skřžípání či zatínání dochází u zubu k nadměrnému uby\tku tvrdých zubních tkání a jeho dusledku ke zvýšené citlivosti zubu. Často přnáší i nemoci čelistních kloubu. pokud se vám to děje v noci, je samozřejmě narušena i kvalita spánku. Nemluvě o nepříjemných zvucích, kterén musí podlozchat lidé v okolí. Ty jsou často opravdu velmi hlasité.

 

PLODNOSTI HORKO NESVĚDČÍ                        7.8.2019

Zatímco ženy usilující o miminko se mohou opalovat jak chtějí, muži jsou v nevýhodě. Časté vystavováíní vysokým teplotám může totiž snížit pohyblivost množství a kvalůitu spermií.

Než se stihne vytvořit nocvá zásoba nových mužských pohlavních buněk, uplyne zhrunba 70dní. Jestliže vám letní dovolená přijde jako ideálbní možnost na zplození potomka, odborní radí- kterým aktivitám se běhenm vceder raději vyhnolut, na co se v rámci prevence raději zaměřit.

Sportovat s mírou- pohyb je duležitý ale platí že všeho s mírou. Zvlášt pro cyklisty,. Varlata jsou na sedátku utlačována, navác jsou jízdou zopusobována drobná mikrotroumata,. S cyklistikoz a jítdou na koni to nepřehánějte,.

Nechte je dýchat- těsné kalhoty přinesou víc škody než mohního užitku. Dochází k nim k přílišného zahřívání varlat a důsledkem toho muže být špatné dozránvání pohlavních buněk. Stwejný efekt mívá i dlouhé sezení na stejném místě, a to nejen při relaxu na pláži,. ale i v práci nebo cestě na dovolenou.

U grilu se střídejte- problém se zahříváním platí i u grilování. Dlouhé stání u rozpáleného grilu také nemusí být bezpečné. Grily jsou většinou konceptované tak, že nejv+ětší horko je perávě v urovni pásu, a rozmnožovaví orgánby jsou tak vystaveny vysoké teplotě. Za nornální okoloností si tato část udržuje teplotu o dva a čtyři stupně nižší než zbývající část těla.-

 

 

DOVOLENÁ KDEKOLIV HLAVNĚ VE ZDRAVÍ                         21.6.2019

Cestovní kanceláře uváději, že až 90% zrušených zájezdu mají na svědomí nemoci.  Nejčastěji se přitom jedná o obyčejné nachlazení, kterým v létě podléhají dět i dospělí. Odborníci doporučují včasnou prevenci. Jak na to?

Pozor na klimatizaci- klimatizace JE V LÉTĚ NEPŘÍTELEM ČÍSLO JEDNA, Ačkoli můžeme mít pocit, že pobyt v chladněkjším prostředí nám dělá dobře, měli bychom myslet na to, že naše tělo se s přexchody mezi teplotami vypořádá velmi těžko. Teplotní rozdíli venkmu a v klimatizované místnosti by měli být 5stupnu.

Vrstvení- teploty se během horkého dne můžou měnit,. Svůj oděv proto vrstvěte tak, aby jste jeho části mohli svlékat a oblékat dle potřeby, Nikdy by vám neměla být příliš zima ani příliš horko.

koupání s mírou- pobyt ve vodě v parném dni sice púříjemně osvěží, ale dejte si pozor aby jste neprochladli. Po koupání ale třeba i zpocení při sportu se pak co nejrychleji převlečte do suchého oblečení.

Nepodcenujte péči oimunitu- k nachlazení jsou náchylní jedinci s oslabeným imunitním systémem. Dbejte proto o péči o svou imunitu ideálně už několik měsícu předtim, než vyrazíte na dovolenou. Základními stavebními kameny správně fungující imunity jsou zdravý pohyb, dostatek spánku a vyvážená strava, nejlépe uděláte, když svou imunitu podpoříte někteřími dplnky stravy, které jsou k tomu určené. třeba Preventan do děti a dospělé. pomáhají udržet správnou funkci imunity a pomohou vaqšemu organismu bojovat s případnám nachlaZENÍM. 

Prní pomoc budte připraveni- co dělat když už jste na dovolené a máte pocit že na vás něco leze? Pro takové případy by jste sebou m+ěli mít preventan akut, který funguje jako záchraná brzda při prvních náznacích nachlazení. Nezapomente na něj, až budete balit svou lékaričku na dovolenou.

 

 

NEPODCENUJTE VÝZNAM HOŘČÍKÚ                          20.5.2019

Hopřčík neboli magnezium  je základním minerálemmpřítomným v lidském těle, tento prvekl nabývá významu zejména v době zvýšené fyzické aktivity, stresových situacích a v těhotenství, kdy dochází v jeho většíé spotřebě organismu.

Je i jedním z nejdůležitějších prvku pro stavbu a zdraví kostí, protože podporuje vstřebávání vápníku do kostní tkáně, tím zajistuje její pevnost,. Při nedostatku hořčíku naopak dochází k uvolnováníé vápníku, kosti se stanou náchylnější ke zlomeninám a více se lámou.

 

 

MASÁŽ PRO MALÉ I VELKÉ                            9.5.2019

Masáže patří k tomu nejpříjemnějšímu, co můžeme pro své zdraví udělat. Svou rolí hrají nejen s problémy se zády, ale i v životě sportovcu a dokonce miminek. Každý si však žádá svá.

Zklidnující třeba olejová ( ale také čokoládová, byliná nebo zahřívací, ), masáž je požitekl. Zkušený masér s pro dokonalé uvolnění těla dost možná i duše i za tony relaxační hudby pohraje s vlastními energetickými dráhami a akupunturními body. Na lehátku odložte stres i pnutí v šíji a pocit lehkosti vám vydrží i dlouho poté.,

 

 

 

DO PÁZDNIN FIT

Chladné počasí je za námi, ale protože dalo našemi organismu zabrat, měli bychom myslet na celkovou relaxaci a zásobit si tělo pořádnou dávkou vitamínu.

Dopřejte si pohyb- pokud namítnete, že nemáte na dostatek pohybu čas, zkuste vyměnit auto a autobus za chození pěšky. O víkendzu se můžete vypravit na malý výlet. Venkovní púočasí k tomu opravdu již láká. Chybu samozřejmě neuděláte ani ve chvíli, kdy si pujdete zaběhat či jinak zasportovat.

Pijte dostatek vody.- nezapomínejte, že naše tělo je složeno z především z vody a jeho dostatečná hydrataqce je velmi duležitá. Vyměnte slazená nápoje za normální vodu a pokud možýno zkuste omezit kofejn.

Nastartujte své tělo vitamíny- zkuste si místo hranolku dopřát jako přílohu salát. Vyhněte se smaženýmj pokrmum a dejte si listovou zeleninu.

 

 

KRÁSA V RUKOU MEDICÍNY                          2.5.2019

Co se týče plasdtické chirurgie, má naše země zajímavostí víc. Ne kažfý ví, že na rozvoji prvního prsního implantátu se vyvinul u nás. Jeho součástí nebylů silikon, nebož speciální hydrofilní gel, ze kterégho se vyráběli i první kontaktní čočky. 

Jemnost a pečlivost- Operace prsou dnes patří k nejčastějším zákrokum estetické platické chirurgie. Lékaři vymýšlwejí stále nové postupy upravy psou, vývojem prošla také řada prsních implantátu.

Přebírat zrnka- základem mikrochirurgie je manuální zručnost.,  Ta je nezbytná třeba při operování drobných cév. aby u nich krev mohola dál proudit. u nervu zase se musí spojit jednotlivé svazky vláken.

 

 

MIMINKU VSTŘÍC                     27.4.2019

Početí bývá někdy náročný a velice psychicky náročný proces. Každoměsíční čekání na ovulaci, následné zklamání při pohledui na těhotenský test je demotivující. Cestu k miminku však lze přece jen usnadnit.

relaxace a odpočinek jsou klíčem nejen k úpsychixcké pohodě, ale také ke snazšímu početí. K oprtímálnímu psychickému fungování vám pomužer třeba joga. Masář nebo poslech ob,líbené hudby. Dobrými pomocníky jsou vitamíny B 12 a hořčík, který je obsažen třeba v kakau, skvělá zpráva pro milovníky čokolády,.

Dostatek zinku- zinek je látka, která je sice v těle obsažena v malém množství, ale o to větší má význam. Jehio nedostatek v těle se projevuje narušenou psychikou, a změnami nálad. O zinku by jste však měla vědět především to, že opřislívá k přirozené plodnosti a reprodukci. Nejlépe je vyuřitelný ten z živočišných zdroju, jelikož se díky absenci lépe vstřebává., Proto se budoucím maminkám doporučuje jíst hodně masa a mléčné výrobky,

Kyselinba listová je poklad- ne nadarmo se říká, že kyselina listová je pro budoucí maminky naprostý základ a zázrak. Užívání kyseliny listové je doporučováno nejen během těhotenství, ale nejlépe tři měsíce před jeho naplánováním. Nejvíc je obsazena v listové zelenině.

V lékárně vám poradí- I kdž je změna životosprávy během snahy o početí pootomka velice dulažitá, nic se nemá dělat s velkám nátlakem a nechutí.

 

 

KDYŽ JÍDLO BOLÍ                       22.4.2019

Žaludeční a dvanácterníkové vředy u nás trápí až pět lidí ze sta. jejím spouštěčem muže být stres, ale také bakterie nebo některé léky.

nevolnost, nechutenství, nebo dokonce zvracení mohou signalizovat dietní chybu, ale pokud se opakuje je třeba zbystřit. Za potížemi mohou být žaludeční vředy, Když neumyslně hubnete a zlobí vás pocit nafopuklého břicha, případně vb něm cítíte tlak, když se dokonce objeví boletsti žaludku po jídle, je takové podezření víc než na místě, Jestzliže se objeví pálivá, řezavá nebo dokonce pichlavá bolest v oblasti žaludku, případně dlouho po jídle, může jít o dvanácterníkové vředy, Při něch se někdy tloustne, protože jídlo bolesti tlumí. O dvanácterníkových vředech je třevba uvažovat, také když vám bolest v oblasti žaludku vystřeluje do zad, to hlavně v noci. ( dvanáxcterník je počáteční část tenkého střeva navazující na žaludek, je to stočená do podkovy a ustí do ní vývody ze žlučníku a slinovky břišní. Je hlavním místem kde je vstřebávání živitn. ))). Jasným simbolem je netrávená krev ve stolici, někdy nemocný krev i zvracejí.

Vředy vzniknou, když jsou stěny žaludku či dvanácterníku poškozeny pčřímím pusobením kyseliny chlorovodíkové. Ta se v žaludku normálně vyskytuje, je nezbytnáí pro trávení. Problém neastane, když se poruší výstelka žaludku nebo dvanácterníku, která kyselině odolává. Pak se agresivní látka dostane ke sliznici, kterou leptá. V nejhorší případě může žaludek i proděravět,

Riziko vředu zvyšuje čuvání žaludeční kyseliny stres, protože se v něm žaludku tvoří větší množství kyseliny chlorovodíkové. Další v pořadí jsou některé léky. antirevmatika, léčiva s obsahem kortikojdu, také alkohol, káva a dráždivá jídla. Určitou roli hraje i dědičnost.

Vedle těchto faktoru je často příčinou vředu bakterie. Dokáže přežívbat v agresivním prostředí žaludku. Může pak vyvolat zánět, který naruší žaludeční sliznici. Je to všudypřítomný mikroorganismus, jeho přenos se nahrnuje mezi nákazy špinavých rukou.

Vyšetření na žaludeční vředy je bohužel nepříjemné. Nazývá se gastroskopie a lékař při něm zavede endoskopickou hadici přes jícen do žaludku. Tak je možné orgány zevnitžř prohlédnout, Někdy se při tom odebáírá nepatrná část tkáně biopúsie, která se posílá na další expertizu. Dners se při gastroskopii obvykle používají prostředky proti bolesti. V případě podezření na bakterii se využívá odběru krve.

Léčba závisí na příčině vředu. Dieta nebývá nezbytná, jen se musíte vyhnout jídlum, která mají za náísledek potíže. Užívají se antACIDA, který snižují kxyselost žaludečních štáv. Měkdyx se nasazují antibiotika kvůli bakterii, nebo další léky. o léčbě vždy musí rozhodnoýut lékař. Pacienti s žaludečními a dvanácterníkovými vředy se často obávají operace, k té ale lékaři přistupují za normálních okolností jen zřídka.

samoléčba je velůmi riskantní, zanedbání i odborného postupu hrozí i proděravění žaludku,. Perforace žaludeční stěny patří mezi náhlé příhody břišní a jde o ve,lmi závAŽNÝ STAV.  Naprosto nezbytný je okamžitá převoz do nemoxnice a rychlý chirurgický zákrok.

Léčbu mohou doplnit bylinkové čAJE.  Je ovšem třeba konzultovat jejich využívání s lékařem. Osvědčují se heřmánek, ibišek, měsíček, tužebník a jil,m. Hojivé učinky má lékořice, štva z alor vera snižuje vylučování žaludeční kyseliny a zmírnuje bolesti.

 

 

PROSTATA TRÁPÍ STÁLE MLADŠÍ MUŽE                         1.4.2019

Zvětšená prostata zpusobuje především problémy s častým močením. Zdravý muž by měl v noci chodit na toaletu minimálně přes den 4-5krát. Alespom pčři standartním příjmu tekutin.

Když se noci prochodí- časté noční návštěvy toalety jsou většinou prvním ukazatelem problému. Postupně se přidávají další faktory- čas močení je delší, je nutné víc tlačit a močit opakovaně. Proud močií je uzší a přitom stále přetrvává pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře.

Pokud muži problém přehlížejí, mohou se potíže dále stupnovat, jedním z doprovodným problémem je tvorba močových kamenu.

Pomuže uprava jídelníčku i lékárna- jak lze problémy s prostatou léčit? Lékaři poukazují především na nutnost léčení začít včas,. K optimazici počátečních problému totiž mužer pomoci kjak strava založení na snížení přijmu tuku a naopak na zvýšení přijmu zeleniny, tak volně prodejné přípravky z lékárny.

 

 

 

LEDVINY SI OPATRUIJTE                           22.3.2019

NA 14 března přidpadá den ledvin. Tento orgán je pro nás velice dulažitý. Přesto ho mnozí zanedbávají. A pak už bávý na veškerou lítost pozdě.

Proti běžným představám jsou docela maličké- asi tak jako větší fazole Přesto ledvbiny ovlivnují spoustu věcí v těle. Jenže pokud je s nimi něco v nepořádku, většinou o tom dlouho nevíme. Nebolí to a tak zustáváme v klidu. A pak už bývá těžké něco zachranovat.

Nemoci ledvbin jsou totiž neopříjemné. Může se do nich dostat infekce, což se projevuje neustálím nutkáním chodit na záchod. Infekce muže vyustit v zánět ledvin,. což už je velmi bolestivá záležiotost nebo jako ledvinové kamínky vedoucí mnohdy ke kolice. Nejvíc nebezpečná je rakovina ledvin, která často púostihuje lidi po šedesátce, jednou tolik muže než ženy, Objeví se při ní krev v moči, bolest v oblasti boku a zadm, zvětšení ledviny a podpobě. Zní to děsivěl. A tak je vhodné se ledvinám věnovat včas.

Funkci ledvin velice negativně ovlivnuje vysoký krevní tlak. Člověk se ve chvíli, kdy tato špatnbá reakce nastane, může cítit unavený, otékají miu ruce a nohxy, cítí slabost nebo se objevují svaklové křeče,. Pokud si tlak musíte pečlivě hlídat i v případěm, kdy už problémy s ledvinami máte,.

Kontrolujte si také dostatečný příjem tekutin. Dobře je nekouřit anebo se alespoň snažit tento nezvyk omezit,. Zařadit do jídelníčku také fazolem které nejenže mají podobná tvar, ale nevíc podporují funkci tohoto oránu.

Neprchladněte dole na zádech- ledviny se nacházejí v dolní části zadm, proto si právě tuto oblast zad musíte udržovat v teple., Za chvíli začneme pracovat na zahradách, ale ještě nebude uplně teplo. Nezapomente na to že je třebva si ledviny chránit, Zabalte si záda třeba do tdeky nebo noste delší svetry, Nepodcenujte to, právě taková maličkoszt je prvotní příčinou strastí s ledvinami.

CO VŠECHNO LEDVINY OVLIVNUJÍ?

Jsou zásadní pro torbu moči. Filtrují odpadní látky z krevního řečiště, Produkují hormon erytropiotin, který stimuluje kostní dřen. Pomáhají udržet v krvi správnopu hodniotu soli a dalšícvh láítek jakými jsou, draslík, vápník, sodík, fosfáty.

 

 

 

ZHUBNOUT DÍKY OPERACI?

Snbažíte se shodit kila a pořád nic. Naopak zdá se vám.- že stále kynete a kynete? možná je na čase začít přemýšlet o lékařské pomoci,. Dřív než vámj obezita uplně zničí život,

Není to zdaleka jen provblém vzhledu. Obezita se dnes řadí mezi civilizační choroby, A muže skutečně drasticky ovlivnit vaše zdraví., Nese sebou totiž riziko vzniku cukrovky, vysokého krevního tlaku, infarktu a dalších závažných komplikací. Pokus se tedy snažíte zhubnout a nic se nedějem, zkuste se včas poradit s odborníky, zda vše neřešit operativně.

Tzv barietrických operací, které tento problém řeší je víc,. Jedná se o bandáž či plikaci žaludku, tubulaci nebo žaludeční baypas. O tom kteráý je pro vás nejvhodnější, rozhodne samozřejmě lékař. Dobrou zprávou je že je hradí zdravotní pojištovny, jen se na ně často musí delší dobu čekat,. Dříve se prováděli púacientum, pohybující se za hranicí obezity, Ted se hranice snižuje,. Jer to právě kvůli tomu,m

Pokud operaci absolvujetem nepočítejtev s tím, že jste hned za vodou,. Zázraky se nekonají ani v tomto ohledu., Zhubnete ale neznámená to, že se budete moci cpát jako předtím. Po chirurgické léčbě obezity je třeba jíst 5-6 deně, krátce po operaci jíte kašovitou stravbu,m púři čemž postupně dochází k začazování běžných dietních jídel. Sravu je nutné jíst pomalu a pořádně jí rožvýkat,

Taklé by jste se měli začít hýbat což je ale v případěm že jste náhle o několik kilo lehčí mnohem lehčí než dřív. Nebojte se tohoto zásahu- lidé jsou po operaci veselejší, spokojenější sami se sebou. Pokud máte pocitm, že jste vhodnýkm adeptem i vy, navštivte z některých místm kde se ctito operace provádí, Doporčení od lékaře není nutné.

 

 

 

LZE SE VYHNOUT PROBLÉMUM Z KLOUBY? BOHUŽEL NE                          21.3.2019r

Osteroporoza je rozšířené onemocnění kloubu, kterým trpí téměžř každý druhý člověk nad 65let. mnohdy však postihuje i třicátníky. Bohužel potíží s klouby se prakticky vyhnout nedá.

Kloubní chrupavka musí denně odolávat velkému zatížení. První obtíží kteréá přivede nemocného k lékaři., je bolest kloubu. Ta typická vzniká po delším klidu, velmi často při sledování televize. Dokonce muže být až tak nepříjemná, že pacienta donutí vstýrt a projít se, klouby se ozývají i při delším stání, delším chození z kopce nebo nošení těžkých břemen.

Strava, pohyb a výživa.- co lze pro pohybový aparát udělat? základem JE VYVÁŽENÁ STRAVA,  který by měla pokrýt veškeré nárioky organismu, a nejduležitější je udržovat váhu v rozumných mezíchj,  přičemž pohybová aktivita má být tak akorát, ted\y ani nesedět u televize a ani neběhat městské maratony.

Často není od věci tělo přidat kloubnmí výživu. v té se nachází učiné látky na zpomalení ubytku kloubní chrupavky. Dulwežitá je i přítomnost kolagenu v našem těle.

 

 

SVĚT ZEŠEDIVĚL                          28.2.2019

Často jsou podezíráni z lenosti. lidé z diagnozou deprese ttotiž často nejsou schopni vykonávat ani nejobyčejnější práce uklid domácnosti.

Povědomí o tom,. že deprese je skutečná nemoc, se sice šíří, přesto jí ale mnozí z nás zaměnují za špatnou náladu nebo naštvanost kvůli životnímu karambolu. Jenže deprese nemá s okolnostmi nemocného co dělat,. Nedobré životníé podmínky mohou být spouštěčem chorobym, ale samy o sobě jí nezpusobí. Objeví se zdánlivě bez půříčiny.

depresivní projevy často provázejí jiná onemocnění. Objevují se u nemocných s roztroušenou sklerózou, po cevní mozkové příhodě a jiných. Vyší riziko deprese mají i lidé trpící migrénou a jinými bolestmi.

Nem,oc většinou začíná nenápadně. Objeví se psychická a fyzická vyčerpanost,. poruchy spánku, pocit vyčerpanosti, pocit osamělosti, soustavě skleslá jálada, ba neschopnost radovat se, nebo poruchy koncentrave a učení. Nemocný a jwho okolí však tyto poruchy často podcenuje, připisuje je jiným chorobám nebo slabé vuli.- Alarmující jsou ař černé myšlenky, které mohou vrcholit až uvahami o sebevraždě. Pokud někdo ve vašem okolí o sebevraždě často hovoří, je namístě se ho co nejčív pokusit přimět k návěštěvě lékaře.

K léčbě deprese se používají antidepresiva.- Návyjková nejsou. Léčbu by ale také ideálně měla doprovázet psychoterapie.

Velm,i důležité v léčbě deprese je rodina. Jako každá psychická nemoc je i tato hodně náročné právě na pacientovy nejbližší. mimo jiné se musí naučit, že nemocný opravdu někdy nezvládá některé ukony. Některé typy výroku tak už se vzchop, ani vynucování aktivit nefungují. Je třeba trpělivosti, laskavosti a opatrného optimismu.,

Někdy jsou antidepresiva nadužívaná- ne všetky smutky je nutné léčit. Je uplně přiirozené že máme žal, když nám někdo umře, smutníme po rozchodech s partnery, uzkost nás popadne, když přijdeme o prácil. To jsou pocity které k životu patří. Něměli nby nás ovšem sužovat neuměrně dlouho.

ztráta milované osoby nám velmi muže trápit i rok. Pět let je ale zřejmě příliš. Nadruhou stranu vyžadovat antidepresiva hned druhý den po zrrátě zaměstnání je příliš. Možná jsou pak lepší některíé osvbědčeníé bylinky.

 

 

SEDAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ MÁ SVÁ RIZIKA

Hemerojdum se naštěstím můžeme ubránit. .

Sedavá zaměstnání jsou stále obvyklejší. Sedíme u mnoha stroju, řídíme kamionu vsedě., sedíme u pokladen, samozřejmě také v kancelářích-. Vedle problému s páteří muže sedavé zaměstnání vést AŽ KE VÝZNIKU HEMEROIDU.  To jsou rozčšířené žilky v oblasti konečníku, kterén mohou krvácet,. Děje se tak především při námaze, ale u pozdějších stádií žíli krvácejí i bez vnějšího podnětu kvůli ztenčeným cévním stěnám. Dlouhé sezení nemá dobráý vliv na trávení, protože se špatnbě pohybují střeva, tak to pak vede k nadběrné námaze při vyměšoévání.

dalčší rizikoví faktory pro tvorbu jsou věk, vvrozené dispozice, obezita a nedostatek pohybu. Vliv má ale i dědičnost.- Poslední výzkumy potvrdili, že pokud máte rodiče či sourozence, lkteří s hemeroidy měli problémny, ohrožují u vás riziko že je budete mít také. Ohroženější jsou přitom ženy, to kvbuli těhotenství, váha dítěte a plodobé vody totiž znamená vyší tlak na cévy.

Vyplatí se tedy určitá preventivní opatření,. ani nemusí báýt složitá či namáhavá. Pokud je to možné, nesedte bez přestávky déle než 45minut. Dělejte si aktivní přestávky, projděte se i třeba jen po chodbě. Jíst svačinu ve stoje se sice nepohodlné, akle vyplatí se to. Duležité je výběr správné židle.I když o tom běžný zaměstnanec nemá možnost rozhodovat, pokuste se výběr alespoň ovlivnitz.

Protože v našich končinách není obvyklé využívat buidet, duležitý je výběr toaletáku. Měl by být měký a neparfémovaný.

V případě začínajícáích potíží jsou nejvhodnější a nejpříjemnější masti a gely, ideálně ty, které obsaghují kombinaci dubové kury, a aloe vera. tA MÁ ZKLIDNUJÍCÍ UČINEK PŘI PODRÁŽDĚNÍ  a svědění v oblasti konečníku.

 

 

ABY OKO NEZUSTALO SUCHÉ                  21.2.2019

Takzvaným syndromem suchého oka trpí každý sedmý člověk. Objevit se muže v každém věku. kromě nepříjemného pocitu pálení a řezání může způsobit i závažné zrakové potížer,

Pokud člověk tento stav neřeší, může dojít k poškození zraku, výjimečně dokonce až k oslepnutí. Léčba syndromu suchého oka je možná několika zpusoby- aplikaci umělých slz, nebo speciálním přístrojem. Ten na spodní víško pacienta aplikuje pár světelpných záblesku. Ty stimulují nervy v oblasti slzných žláz v očním víčku a tím aktivují jejich činnost. oko tak na rozsdíl od jiných metod, jako jsou třeba umělé slzxy v kapkách, svlažuje vlastní slzný film. Činost žláz se aktivuje již několik hodin po zákroku, který trvá jen několik málo minut.

 

 

RADY ODBORNÍKA                     10.1.2019

Trpím syndromem suchého oka a musím oči zvlhčovat. Jsou někjaká jiná doporučení, jak nepříjemné pocity eliminovat?

Syndrom suchého oka je chronické oční onemocnění vznikající na základě nedostatečné nebo nekvalitní tvorbě slzného filmui oka. V některých případech je spojeno i s vysycháním i jiných sliznic, organismu, třeba v puse. V současné dobš nedokážeme trvale syndrom suchého oka vyléčit. Kapáním umělých slz, nejlépe bez konzervačních látek, výrazně zmírní příznaky. pokud to nestačí, je možné trvale nebo dočasně uzavřít slzné cesty, tak aby se zabránilo odtoku slz ze slzného váčku.

 

 

Pracuji s počítačem a moje oči trpí, mám pocit neustáílé suchosti, jako bycvh měla v očích písek. Mohl by to být syndrom suchého oka?

syndrom suchého okam na po´čátku zpusobuje zejména subjektivní potíže typu páílení očí, pocit písku v očích,. Pokud se tyto počřínající příznaky neléčí, docházíé k osychání rohovky. Zároven dochází k oslabení přirozené ochrany rohovky, epitelu a slzného filmu, což muže vést ke snadnému prutoku infekce rohovkou, a vzniku rohovkového v´ředu. Je nutné nepodceňovat prvotní příznaky a začít je léčit.

 

 

NEVIDITELNÁ SCHIZOFRENIE                       29.12.2018

diagnoza duševní poruchy vzbuzuje v mnohých obavy., K těm nejobávanějším paTŘÍ SCHIZOFRENIE, byt duvody ke strachu jsoui piodle odborníku většinou neopodstatněné. Pacienti s tímto závažným duševním onemocněním totiž mohou při vhodné terapii a jejím dodržování véat zcela běžný život.

Informace o schizofrenii se velmi často objevují v souvoislosti s nehodami či jinými tragickými událostmi. méně často se už lidé doslechnou a dočtou, o schizefronii objektivním pohledem bez mýtu a předsudku.

Bez předsudku- onbraz schizofrenii je v mediích do značné míry spojován s násilím, což je shodou okolností i nejčastější mýtus, který se ke schizofrenii váže. Další zcela neuváženou neprvdou je mýtus, že nemoc může vyvolat užívání návykových látek.

Nikomu nevadí- kampan se snaží upozornit, že díky vhodně zvolené léčbě mohou nemocní vést kvalitní život a bez problému splxynout s okolím, tedy stát se neviditelnými.

problematika duševních onemocnění je velice složitá a ocenujema každou snahu se k přiblíženíé k tématu.

Česká veřejnost by si měla uvědomitz, že soužití s těmitzo lidmi je možné. už dnes se s nimi běžnbě potkáváme, a protože o nich nevíme tak to nikomu nevadí.

 

 

 

¨ZUBY POTŘEBUJÍ SVÉNa zdravíé zubu má kromě pravidelnbých prohlídek vliv i technika čistění. Čím vším zubum škodíme? )

Špatná tvrdost kartáčku- není dobré mít příliš tvrdý kartáček, může podráždit dásně a sklovinu. Naopak velmi měklý kartček potřebuje precizní techniku a dostatekl času k vyčistění, proto je prio část lidí také nevhodný.

zbytečné utrácení za drahé pasty- zubní pasta je především doplněk k čistění-. dulwežitá je správná technika. pokud jí zvládáme, pastu nemusíme ani používat a zubu m tím nijak neuškodíme.

Příoliš časté čistění- všeho moc škodí. pokud mají lidé potřebu si zuby vyčistit po každém jídle, tak je dobré použít měkčí kartáček, je lepší chvilku počkat, než se ustálí PH v ustech.

Absence mezizubního kartáčku či nitě- zcela zásadní pomucky vyčistí místa, kam se s velkým kartáčkem nedostaneme.

Špatná technika čistění- správnou techniku čistění by měli pacienty naučit na dentální hygiéně, nebo v ordinaci zubního lékaře. K instruktáři patří i velikosti mezizubních kartáčku.

 

 

TRES MUŽE COKOLIV                      13.12.2018

O souvoslosti stresu a zdravotních problému nejruznějšího druhu se už ví mnoho. Přesrto odbornícu přicházejí se stále novými zkušenosti.

Podlčr nejnovějších poznatku je pro naše zdraví nebezpečná už malá dávka stresu, které jsou permanentně třeba v zaměstnáni vystaveni.

Nebezpečné stokrát nic- dusledky se mohou nehgativně projevit na dýchacím ustrojí. Jak praví lidová moudrost, stokrát nic umořilo osla, zvíře známé svojíé odolností a vytrvalostí.- Často lépe zvládneme jednu větší ránu osudu, než přetrvávající mikrostresy.

Kdž se nám několikrát za den vlivem stresu zvýší tepová i dechová frekvence, zvyšuje se riziku vzniku vážných problému, nepříjemná pocit tlaku na hrudníku nebo žaludku, muže narušit i spůánek, čímž se poruší rytmus birytmu ceklého organismu. Do práce jdeme druhý den neodpočatí a začneme se pohybovat v bludném kruhu.

Stres ohrožuje děti- Stres působí zvýšenou aktivitu napětí ve svalech. KLrátkodobě tento děj považovat i za užitečný, dlouhodobvě pak dochází, k unavovým problémum a dalším bolestem.

 

 

RÝMA NENÍ NEPŘEMOŽITELNÁ                         6.12.2018

Zánětlivé onemocnění sliznice ústní dutiny a ucpaný nos, s příchodem chladných dnu nic výjimečného. Odborníci tvrdí, že přibližně 48hodin. než viry poškodí bunky, což následně vede ke známým symptomum rýmy, včetně výtoku, tlaku v oblasti nosu či bolesti hlavy.

pokud už vás rýma postihne, měli by jste si dát pozor na následující fakta, o kterých moýná ne vždy víte.

Ležet v posteli není nejlepší volba! fyzická nečinost není nejlepším přítelem vašeho imunitního systému. Bylo prokázáno, žwe i malé množství pohybu je pomocníkem při snaze se rýmy zbavit.

Pomerančový džus není zázračný lektvar- není pravda, že se vypitím litru pomerančového džusu zachráníte před rýmou. Nedácvné výzkumy prokázaly, že u většiny lidí nemá množství vitamínu C v jejich těle vliv na to, zda je napadne rýma či nikoli, a dokonce ani na to jak rychle se jí zbaví.

Rýma není až tak nakažlivá- k přenosu infekce vesměs pouze dochází následkem prodlouženého a blízkéhjo kontaktu s infikovanou osobou, jako je rodič dítě či partner.

 

 

ABY ŽÍLY NETRÁPILY

Pocit těžkých nohou je většinou z porvních varovných signálu vašeho těla přesto bývá řadou lidí zcela přehlížen i několik let, než se k těžknoucím nohám přidá mravenčení, otoky a další neopříjemné pocity. Nakonec mohou na nohou vzniknou křečové žily nebo metličkové žíly.

Otoky nohou bývají pro ženy většinou velkým omezením. Příčinou jsou žíly dolních končetin, kteréb nejsou schopny dostatečně rychle odvádět krev z nohou směrem k srdci. TAto nahromaděná krev zpusobuje pocit tíhy.

¨Duvodem pro vznik otoku jsou ruzné. může se jednat o cerstování, strnulé sezení se zvěšenými nohami,. kouření nebo obezitu, nevhodný pitný režim, nevyrovnanou hormonální aktivitu nebo těhotenství. lékaři doporučují varovné signály těla nepřehlížet a nohám věnovat přiměřenou péči.

Dobrými pomocníky jsoun krémy s obsahem látek učinkující na žíly a redukující otoky.-

 

 

NEBEZPEČNÉ CHRÁPÁNÍ                          4.12.2018

Za spánkový apnoický syndrom se označuje zástava dechu uprostřed spánku, o nic nemocbný nemusí nic tušit. Spíme třetinu života, o svém spánku ale často nevíme nic.

Jeho vyšetření je přitom ve světě běžné, jako měření krevního tlaku či cukru. zejména při podezření na apnoe, je důležité nemoc včas diagnostikovat a zahájit léčbu.

Novým trendem je vyšetření apnoe v takřka domácích podmínkách přímo na klinice. Spánek pacienta se monituruje pod lékařským dohledem, a v příjemném prostředí,. než jak nabízwjí spánkové laboratoře, kde se na vyšetření čeká i několik měsícu.

Nejen nelibý zvuk- vyšezření dnes zvládne malý tichý přístroj, který se připíná na hrudník. Během spaní snímá sycení krve kyslíkem, puls, dechové pohyby a také chrápání. Záznam se ukládá do paměti, lékař z něj vyčte hloubku a četnost dechových pouz. Hned po probuzení a vyhodnocení monitoringu se pak pacient dozví zda má apnoe. Jenom chrápe nebo má jiné potíže, Typický pro apnoický syndrom je, že postižení přestávají dýchat, apnoe jsou totiž zpusobený zablokovaných horních cest dýchacích. Zástava dechu trvá 10-20vteřin, pokaždé zpusobí snížení hladiny kyslíku v krvi. Tyto případy zatěžují srdce a napomáhají obtíží rozvoji vážných obtíáží. K těm patří unava a ospalost během dne. ale i komplikace, jako jsou vysoký krevní tlak, ischemické choroby srdeční, cévné mozkové pčříhody a cukrovka.

 

 

NEBEZPEČNÁ VZÁCNOST                        15.11.2018

Existují tisíce vzácných onemocnění, z nichž každé postihuje desítky, maximálně stovky lidí. Trpí bolestí, tráví hodiny v čekárnách, dlouhé roky čekají na stanovení diagnozy.

Třeba pacientu s Pompeho nemocí ( metabolické onemocnění s negativním dopadem na svaly a srdce), je u nás diagnostikováno 22. jiné vzácné nemoci má u nás jen pět lidí nebo jedna rodina. Takže lékaři se s nimi setkávají opravd

u výjimečně.

podle klinických příznaku neumíme pacienta s Pompeho nemocí diagnostikovat. takže mnoho pacientu začímá na ortopediích, plicních odděleních a dalších, absolvují volké množství vyšetření. v pruměru trvá 7-9let, než se dostane do péče specialistu, které mohou tto nemoc potvrdit. Samotné potvrzení diagnozy je přitom u této nemoci paradoxně velice snadné. stačí kapka krve a filtrační papírek. Vzácných nemocí trápicí české pacienty je celá řada,

První příznaky se u mně objevili v šesti letech. Měla jsem velké břicho a chtěli mi brát slezinu, neustále jsem krvácela z nosu a bolelo mně koleno. Rodiče si vysdlechli mnoho ruzných diagnoz včetně leukémie. Až v patnácti letech jsme poprvé zaslechli pojem gaucherova choroba. V dospělosti založila sdružení Meta které lidem se vzácným onemocněním pomáhá. sama se léčí od dvaceti let. A díky léčbe žije normálním a spokojeným životem. Než se lidé trpící Gaucherovou chorobou dostanou ke specialistovi, obvykle absdolvují celou řadu neiuaspěšných pokusu o vyléčení jednotlivých symptomu. jediná šance jak zachovat kvalitu pacientova života, je však nasazení léčby, která tělu dodá chbějící enzym.

Enzymová léčba Gaucherovy choroby je dosrtupná přibližně dvacet let. Ještě koncem tohoto století byla tato choroba neléčitelná.

 

 

INOVACE V LÉČBĚ VZÁCNÝCH NEMOCÍ

Choroby kterým trpí méně než 5lidí z deseti tisíc, se označují jako vzácné. Současná medicína zná již více než 8000 vzácných nemocí. )

Jsme váš partner na cestě zdraví. vzácná onemocnění se nejčšastěji objevují hned po narození. Mohopu se však projevit i později, v pruběhu dětství či dospělosti. Mnoho z nich má genetický puvod. Nicméně u většiny pacientu zustává příčina jejich chorob neodhalena. Sanofi se zaměřuje na celou řadu vzácných onemocnění, včerně enzymové terapie Gaucherovy choroby.

 

 

PODZIM A ZIMA NAHRÁVAJÍ ALERGIÍM

V topné sezoně lidé tráví hodně času v uzavřených místnostech, kde se daří roztočum. Ti nejčastější obývají koberce a lužkoviny. Alergii vyvolávají enzymy obsažené v jejich výkalech. Šíří se vzduchwem, kde se spojují s částečkami prachu, usazují se na podlahách a nábytku. Alergické potíže pocitujeme především ve chvílích, kdy tyto částečky rozvíříme.

Bez větránbí a luxování to nepujde. Když je chladno komu by se chtělo ještě větrat? Ještě vb nevětraných prostorách jsou roztočio nejčastější. V případě že trpáíme alergií, .

5tipu boje proti roztočum

1´) Zbavte se prachu s alergeny.  K vysávání zvolte nejzdravější způsob- centrální vysavač.

2) gSnižte vlhkost v bytě. pohlcovač vlhkosti vám pomužr ufržet jí pod 50%.

3) Eliminujte líhně. Zbyvte se starých péřových polstářu, přebytečných záclon a závěsu. konberce nahradte dřevěnou či laminátovou podlahou, při pořizování ložního povlečení upřednutnujte dutá vláknaq.

4) Větejte pravidelně a dukladně.

5) Perte v horké vodě. Praní na 65stupnu roztoče zničí.

 

 

KAZ ZAŽENE HYGIÉNA

Pravidelné a správné čistění zubu muže předcházet většině onemocnění chrupu a ustní dutiny. Ideální je návštěva dentální hygienistky dvakrát za rok, ovšem ruzní lidé mívají ruzné potřebay. U pacietu, kteří mají z jakéhokoli duvodu schopnost pečovat o chrup ( senioři, lidé se sníženou manuální zručností, či s rovnátky), je možné upravit frekvejci návstěv jednou za tři měsíce. Pero laikla muže být velmi obtížné poznat kvalitu péče, proto je ideální navěštěviovat dentální hygienistku, kterou vám doporučí zubní lékař.

Své děti mohou rodiče vodit na dentální hygienu od utlého věku, aby se seznám,ili s prostředím a nauřili základní technuiku čistění. Rodiče si pak pod dohledem hygienistky vyzkouší dočistování zubu.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Může se člověk předávkovat vitamínem B? Užívám ted několik potravbinových doplnku které ho obsahují?

Nadbvytelk vitamínu skupiny B, které jsou riozoputné ve vodě, se vyloučí močí z těla ven. Opatrná bych ovšem byla u vitamínu A, D,E a K. Předávkování je možné u vitamínu, které jsou rozpoutné v tucích, právě v tukopvé tkání se ukládají, což muže předastavovat nebezpečná rizika. Neužívejte víc viitamínu najednou.

Dceru čeká zásadní zkouška, ale je trémistka. Existuje nějaký přípravek na uklidnění, který jí zklidní ale neuspí?

U studentu bych doporučila pomocníky z říše bylinek. uvolně nlze navodit z třezalky, meduňky nebo chm,ele. Nepomuže ovšem pár zkoušku před skoučškou, zklidnění se dosáhne když se čaj bude pít prběžně, řada studií také dokázala, že pokud je lidsmké tělo ve stresu, spotřebovává víc hořčíku než v klidové fázi. Zkuste sáčky v rozpustném stzavu,. nemusí se zapůíjet a dcera je mužer užívat dlouhodobě, i v den zkouškxy.

 

OČI SI TO ZASLOUŽÍ                            2.11.2018

Současná oční medicína dokáže téměř vše,  přesto existuje celá řada rizik. Jak se jim vyhnout..

Už podle starověkého tvrzení jsou oči oknem do duše. Promlouvakjí o našich pocitech a zdraví a zároveň podávají věrný obraz o světě kolem nás. A pokud s tím mají problém, současná medicína jim obvykle snadno jejich unikátní schopnost dokáže navrátit zpět. Oční operace jsou dnes až zarážející rutinou.

Psal se rok 1991 a ve Zlíně provedlu uplně první laserovou operací očí. Do té doby něco nevídaného vyvolalo nevídané halo v celé zemi, in když pacient toužící korigoval laserem diopre tehdy ještě při zákroku prožíval docela muka. Uplynulo čtvrt století a podobné zákroky, modernější s minimem bolesti, jsou běžné jako vrtání zubu.

Boom očnbích operací- chirurgický zásah kvůli zákalu nebo jiné závažnější oční chorobě je pochopitelný. ale zájem tolika lidí nechat si dobrovolně řezat oko jen proto, aby se člověk zbavil brýlí. To už muže lockomu připadat jako rozmar. Ale je to realita. operaví tza oběma učely se provádí čím dál víc. Přibývá tak lidí, kteráým zákrok vrátil radost ze života, protože opět vidí ostře a jasně, ale bohužel i těch, který se v jeho dusledku porýkají s problémy, po pocitu suchého oka po deluzui. že se vše nezdařilo tak jakl mělo, a další operace už není možná. Riziku nelze zabránit při žádném chirurgickém výkonu, byt ho provádáí ten nejproslulejší lékař s nejlepším přístrojem. Na druhou stranu- oči jsou vzácný dar a jeden z našich nejcitlivějších orgánu, takže je namídtě dobře si rozmyslet, komu se svěříme do péče a zda je rozumné na operaci šetřit.

Moderní metody malý zázrak- jen u nás se provádí přes 1000000operací šedého zákalui ročně. To je prakticky desetinásobek oprot roku 1998.

Populace stárne a šedý zákal trápí víc a víc lidí. Ve věku nad 645let ho už má skoro každý. Dnes je to naštěstí výměna čočky naprosto rutiní, bezpečnou a bezbolestnou záležitostí provádí se ambulantně. Ještě před dvaceti lety přitom musela drtivá většina pacientu zustávat několik dnu na nemocnicním lužku.

Podobně jednboduchou záležitostí bývá i výměna čočky kvůli korekci dioprtrií nebo neschopnosti zaostřit na čtení, Setká se s ní mnoho lidí po čtyřicítce, jejich šance na uspěšný zákrok rostou. Operovat se v dnešní době dá většinou všechny druhy diopptrií.

Jak na to? V současná době se implantace umělých čoček provádáí za pomoci fakoemulzifkace. Během ní chirurg ultranzvukovou vlnou poškozenou čočku rozmělní, diamantovým nožem vytvoří miniaturní nářez oka a jemně jí odsaje. Pomocí speciálního injektoru se pak do pouzdra puvodní čočky vytvoří nová umělá.

Moderní kliniky nabízejí i odstranění šedého zákalu laserem. Tady se operuje bez skalpelu. Tím se vylučují chyby zpusobené manuálním řezem,.

Laserovou opweraci šedého zákalu ovšem zdravotní pojištovny nehradí, stejně tal pacvient musí sáhnout hlouběji do peněženky i kvůli kvalitnějším multifunkčním čočkám.

Slepotu nezastavíme-ač medicímna dokáže povětšinou navrátit kvalitní vidění, některé choroby očí nelze stále vyléčit. Ztrátou zraku jsou tak nejen v česku ohroženy tisíce lidí. Častou příčinou slerpoty lidí v produktivním věku bývá diabetická revanopatie a věkem podmíněná makulární degenerace´, je nejčastější příčinou závažného poškození zraku, kdy dochází k výpadku centrálního vidění, zustává pouze periferní.

Jako oko v hlavě- I navzdory pestré škále možností, které dnes v oblasti péče o zrak máme, jednou nejdůležitějších věcí je dobře se o něj starat, at už jde o stravování, čím dál populárnější oční jogu, jako kompemnzaci strnulého zírání do počítače, či správný výběr brýlí. Málo co je pro oči tak riskantním manévrem jako pořízení si dioptrií ze supermarketu. I tady platí obecné pravidlo- hledat rozumný poměr kvality a ceny,

Lidé mohou za brýle utrácet rozmařile pokud chtějí, to nejdražší ale není to nejlepší nebo nejrozumnější.- Zjednodušeně lze říct, že pokud si zákazník koupí takzvané hotové brýle v obchodě, může je použít třeba jen při nouzovém kouknutí do mapy, v žádném případě však nejsou vhodné pro trvalůé používání a už vůbec ne při práci na počítači.

 

 

ALERE UMÍ POTRÁPIT I NA PODZIM                         31.10.2018

Pylová sezona už je dávno pryč, vy přesto nepřetržitě slzíte, posmrkáváte a pokašláváte. Alergici si totiž od tét civilizační choroby neodpočinou ani na podzim, dokonce i v zimě.

Kromě alergie na smog a na chlad přichází na řadu riztoči. Na podzim a v zimě trávíte více času v uzavřených vyhřáívaných místnostech a v tele se roztočum daří. NejvTito nepatrní tvorové mají rádi šupinky lidské kuže, ětrané prostředí je jejich rájem.    Tto nepatrní tvorové mají rádi šupinky lidské kuže, ale také bakterie a plísně. Nejčastěji se objevují v kobercích a Výkaly , sedačce a samozřejmě v naší posteli.

Co alerrgii vyvolává? V tomto případě alerfii vyvolávají enzymy obsažené ve výkalech roztoču, proti který se organismis hned začne bránit. Projevy jsou ruzné. Od kožních vyrážek,  podráždění sliznice a po alergickou rýmu,. Výkasly se nejčastěji šíří vzduchem.

 

 

NEPŘÍTEL JMÉNEM CHOLESTEROL                          16.10.2018

Zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi dnes většinou vlivem nezdravého životního stylu má stále více lidí.

Podle odborníku správnou hladinu cholesterolu lze ovlivnit. Ona je totiž v optimálním rozsahu pro organismus nezbytná, neboť se podílí na vzniku buněčných membrán a je potřebmá pro produkci vitamínu D nebno steroidních hormonu. Zvýšené hodnoty jsou však ZODPOVĚDNÉ ZA KORNATĚNÍ TEPEN  a následné zdravotní komplikace.

 

 

 

JSOU SUPERPOTRAVINY VÁŽNĚ VŠELÉK                        28.9.2018

Na internetu a nejen tam se pruběžně objevují články o druhu ovoce či zeleniny, který má být abnormálně vybaven vitamíny a minerály. Říká se jim superpotraviny. Teprv s nimi dostaneme do těla nezbytnou potřebu látek, abychopm měli dostatečnou imunitu. A tak kupujeme bobule acaj, chia semínkla, kustovnici čínskou atd. Téměř vždy jde přitom o plodiny ze vzdálených zemí, které syi jejich producenti a prdejci, nechajíé nálwežitě zaplatit.

samozřejmě se vyplatí dbát na složení jídelníčku. Jen je zvláštní představa, že potraviny plné zdraví rostou jen ve vzdálených lokalitách. Nabízí se otázka, co dělaly generace našich předku, kteří si superpotraviny nemohli dovézt, ba ani o nich nevěděli. Nemáme náhodou nějaké doma? Co ostružiny, brusinky,  konopné semínko, černý rybízm, kysané zelí, česnek a cibule?

konzumacve zahraničních potravin samozřejmě těklu neuškodí, naopak ale je dobré vědět, že čím blíž najdeme svou plodinu, tím víc je kompúabilnější s našim organismem. A v žádmém přípúadě by jsme si neměli myslet, že když některou superpotraviny pravidelně jíme, budeme stoprocentně zdraví. Nehjlepším super je totiž pestrá strava a dostatek pohybu.

Zdraví ze země- není brambora jako brambora. I když ještě pojídáme staré, nové brambory\ už se začíánají také objevovat. lépe chutnají ale jsou také skutečně zdravější? Obsahují víc bílkovin, zato mnohem méně škrobu než pozdní ( proto se nehjodí na saláty a bramborák). Jsou vybaveny velmi tenkou slupkou, již se vyxplatí neškrábat. Právě těsně pod ní je nejvíc živin, brambory mají vysoký obsah vitamínu A, B1, B2, B6, C,. a minerálu jako draSLÍK,  hořčík, zinek, vápník a jiné.,

Pozor ale, nové brambory by se neměli dlouhou skladovat.

 

 

KDE VZNIKÁ EPILEPSIE                        21.9.2018

Zcela mylně se epilepsie považuje za psychickou chorobu a je démonizována. jde však o nemoc neurologickou a pacienti nejsou nebezpeční.

Pero většinu z nás muže být překvapivé že padoucnice, jak zní český název epilepsie, postihuje až dvě procenta lidí. Jde tedy o onemocnění poměrně časté. Toto číslo se ale jedná o epilepsii chronickou.- Ojedinělé záchvaty muže mát až desetina z nás.

Exiustují genetické podmíněné formy nebo vývojové vady mozku a v každém věku mohou být vyvolávací faktory urazy hlavy jiné typy záchvatu se označují jako symptomatické. k záchvatu pak dochází při onemocnění ledvin, cukrovce, náhlých změnách množství minerálu v krvi, při alkoholismu a poškození jater, náhlém vynechání některých léku, nezřdka je záchvat vyvolán i prudkými záblesky.

Epileptické záchvaty přitom mají mnoho podob, nemusí jít vždy o bezvědomí s křečemi. Někdy se nemocný člověk jen na pár minut zahledí do neznáma., zaškube hlavou. stavy kdy máme poruchu vědomí, si ale vždy zaslouží dukladné vyšetření. Jsou totiž obvykle příznakem vážnější nemoci.

 

Epilepsie se muže projevit už v dětství. To je náročné nejen pro rodiče, ale také pro učitele. V žádném případě však epilepsie v žádném případě neznamená, že by dítě mělo jít do speciální školy. Nemá vliv na inteligenci. Je ale důležité, aby učitelé a spolužáci o nemoci něco věděli.

pokud se stanete svědky většího záchvatu, zapomente na pověry o tom, že máte nemocnému vložit něco mezi zuby. Správný postup vypadá takto- odstraníme všechny nebezpečné předměty z okolí, aby se neporanil. Budeme mu nablízku, ale nebudeme mu nijak bránit v pohxybu. A po zácvhvatu se přesvědčíme že dýchá, a otočíme je na bok do zptavovací polohy,. sanitku voláme v případě, žev záchvat trvá déle než pět minut.

 

 

 

CHLAMÝDIE OD NEPLODNOSTI PO ASTMA                     15.9.2018

Už dávno se ví, že chlamýdie nestojí už jen pouze za pohlavními nemocemi. Nakazit se jimi lze ruznými zpusoby, a rozeznat chlamýiovou infekci není jednoduché.

Mnohdy chlamýdieš přetrvávají v laterní formě mnohé roky a nenápad ně stojí za mnoha zdravotních problému, které si s nimi nikdo nespojí. Svůj podíl mohou mít na zánětech srdce, žil i okostice. Přítomnost dávají často najevo opaskujícími se záněty močového ustrojí, pohlavních orgánu či očí, chlamýdie pneumooie pak zpusobují zánět dýchacích cest, unavu, dlouhodobé bolesti kloubu a svalu, mají na sědomí zápal plic a astma. Mnohdy se odalí chlamýdiče i jako příčinu únavového synbdromu.

Přtmnost chlamýdií odhalí jen speciální test, pokuds se infekce potvrdí, bývá na řwedě terapie antibiotiky, přičmž stejnou léčbu nby měl postoupit i sexuální partner. V přpadě podcenění nemoci může neléčená infekce vyustit u žen v v hluboklý pánevní zánět, který končí v některých případech až neplodností. Zvlášt nebezpečná je nákaza u těhotných, protože mohou nakazit dítě během porodu. Infekce pak u něj může vytvořit zápalů plyc nebo poškodit zrak.

U mužu zase dokáže podcenění chlamýdií, vyvolat zánět močové trubice, zánět nadvarete či rekta,. Chlamýdie se mohou rozšířit i do prstaty, jejíž zánět se projevuje bolestmi neo po pohlavním styku, horčkou a zimnicí, bolestivým močením či bolestmi spodní části zad.

 

 

POZNEJTE SVUJ TLAK         .              11.9.2018

Krevní tlak je duležitým ukazatelem našeho zdraví. Hypertenze je jednou z nejčastějších příčin infarktu, mrtvice a selhání ledvin a odhaduje se, že stojí za většáinu umrtí kolem 40 let.

Dopočuje se měřit si krevní tlak pravidelně,  i když vákm ještě 40let nebylo. Ptože krevní tlak kolísá, bývá třčeba sledovat jeho hodnoty.  Jaký tlakoměr si pro tytop účely pořídit.

Jednoduchá prevence- včasným odhalením hypertenze, tedy i včasným nasazením léčby, lze předejít závažným komplikací-

h

 

JAKO OKO V HLAVĚ

Během letních měsícu stoupá míra závažných počtu urazu oka. Ač už jsde o poranění ostrým předmětem nebo větví stromu, která patří k těm nejčastějším nebo zrnění sportovní, či ujmu způsobenou nběhem grilování, je důležité ddržovat zásady první pomoci. Při sportech jako je třeba cykloturiustika, je vhodné oči kráýt brýlemi, které je chrání přd proudícím vžzduchem, prachem a poletujícím hmyzem a přd jezděním lesem i před větvemi stromu.

Škrábnutí do oka třeba větičkou se muže zahojirt samo nebo pomocí oční masti ale zapůíchnuté předměty, jAKO TŘEBA TŘÍSKA,  lidé neměli z očí sami vytahovat. I při grilování hrozí očím vážná poranění. Rožhavwený uhlík muže padnout do oka a popálit víčka spojivku nebo rohovku. pokud by se do poranběné rozhovky zanesla ještě infekce, v krajním případě mužče vést až ke slepotě.